Hvis du fortryder et besøg

FOR KONFERENCER / STØRRE ARRANGEMENTER GÆLDER:

Hele konferencen / arrangementet kan senest annulleres, uden omkostninger, 2 måneder før ankomst ( med undtagelse af reservationsgebyr)
Annulleres konferencen / arrangementet 59-30 dage før ankomst skal der betales 50% af det bekræftede arrangement.
Annulleres konferencen / arrangementet 29-7 dage før ankomst, skal der betales 75% af det bekræftede arrangement.
Annulleres konferencen / arrangementet mindre end 7 dage før ankomst skal der betales 100% af det bekræftede arrangement.

Værelser kan annulleres op til 2 måneder før ankomst uden omkostninger. Efter dette tidsrum er reservationen bindende.

Endeligt og bindende antal deltagere skal meddeles Hotel Frederiksminde senest 8 dage før arrangementet. Små ændringer ( udover antal ) kan meddeles indtil 24 timer før arrangementet. Opjusteres antal deltagere efter denne frist vil dette antal være bindende, og er det der faktureres efter. Betaling – Netto kontant ved afrejse, med mindre andet er aftalt.

Hotel Frederiksminde forbeholder sig retten til at opkræve et reservationsgebyr forud for arrangementet til både vores gæsters og vores egen sikkerhed. Reservationsgebyret refunderes ikke ved afbestilling af arrangementet, men modregnes naturligvis i den samlede regning.

Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at ved afholdelse af festarrangementer på Hotel Frederiksminde, hvor alle vores værelser ikke bookes, skal der af hensyn til hotellets øvrige overnattende gæster skrues betydeligt ned for musikken kl. 24.00 og slukkes helt senest kl. 01.00.

FOR RESERVATIONER AF OP TIL 3 VÆRELSER – 6 PERSONER GÆLDER:

Værelser kan afbestilles uden omkostninger indtil kl. 12.00 dagen før ankomst.
Ved afbestilling senere end kl. 12.00 dagen før ankomst, er bestiller pligtig til at erstatte 100%.
Ved no-show er bestiller pligtig til at erstatte 100%.

FOR GRUPPER MED 4 VÆRELSER OG OPEFTER – 7 PERSONER GÆLDER:

STK. 1
Afbestilling af hele grupper skal ske skriftligt inden 4 uger før arrangementets afholdelse.

STK. 2
Ved afbestilling af hele grupper senere end 4 uger før arrangementets afholdelse, er bestiller pligtig til at erstatte hotellets tab – dog maks. 75% af aftalte arrangementspris alt inklusive. Ved afbestilling senere end 8 dage før arrangementet, er bestiller pligtig til at betale det fulde beløb for bestilte ydelser. Der kræves fuld dækning for ydelser, der ikke kan afbestilles.

STK. 3
Reduktion på op til 35% af deltagere, skal meddeles skriftligt til hotellet senest 3 uger før arrangementets afholdelse. Ved reduktion på mere end 35% efter dette tidspunkt, vil der kræves godtgørelse som anført i stk. 2.

STK. 4
Force Majeure: Strejke, lockout, brandskade eller lignende uforudsigelige hændelser uden for hotellets kontrol, berettiger hotellet til at ophæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold for statsmagtsindgreb over for hotelbranchen som f.eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger til tilsvarende prisforhøjelser.

STK. 5
Bestilleren er overfor hotellet ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selvom der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.

FOR BORDRESERVATIONER OP TIL 8 PERSONER GÆLDER:

Annullering eller reduktion i antal skal ske senest 48 timer inden selve reservationen på info@frederiksminde.com eller på telefon +45 5590 9030.

Annullering af reservationen senere end 48 timer i forvejen, kan medføre et gebyr på 1.000 kr. per person. Reduktion i antal, på et hvilket som helst tidspunkt efter ovennævnte tidsfrist, kan medføre et gebyr på 1.000 kr. per person.

FOR BORDRESERVATIONER PÅ 9 PERSONER ELLER FLERE GÆLDER:

Afbestilling af en reservation til 9 personer eller derover, skal rettidigt ske skriftligt senest 2 uger inden på info@frederiksminde.com

Ved afbestilling af reservationen eller reduktion på mere end 10% efter ovenstående tidsfrist, kan Hotel Frederiksminde kræve følgende:

– til og med 5 døgn før afvikling af det bestilte arrangement kan restauranten kræve en godtgørelse, der svarer til 50% af mindste couvertpris.

– senere end 5 døgn før afvikling af det bestilte arrangement kan restauranten kræve en godtgørelse, der svarer til 75% af mindste couvertpris.

Mindste couvertpris 1.000 kr. – Afbestilling eller reduktion i antal af couverter er alene gyldig ved vores skriftlige bekræftelse.

FOR EVENTS / KONCERTER / NYTÅRSARRANGEMENT / TAKE AWAY GÆLDER:

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten. Billet-, kort- og eventuelle administrationsgebyrer refunderes ikke.

Online køb af fødevarer og drikkevarer er ikke omfattet af fortrydelsesret jf. forbrugeraftaleloven – fortrydelsesrettens område, § 18, stk. 2, nr. 12.