Vores ansvar / Bæredygtighed

Vi. Os. Dem. Alle.

Det giver ingen mening ikke at tænke bæredygtighed ind i sin virksomhed i dag. Vi ser det som et naturligt og fælles ansvar, at alle bidrager så godt, de kan. Ikke bare til en bæredygtig fremtid. Men til en bæredygtig nutid. Vi ønsker at være blandt lokalområdets grønne lokomotiver, som konstant inspirerer samarbejdspartnere, medarbejdere, lokalsamfund og gæster til at gøre den grønne tankegang til en naturlig og åbenlys del af hverdagen. Vi er af den overbevisning, at inspiration helt ud i de små vener af vores virksomhed, er med til at flytte holdninger og bevidsthed hen i ansvarlige handlemønstre. Overfor miljø, økonomi og mennesker. Det er ikke en religion. Det er ikke en docerende tilgang. En logisk tilgang til at være virksomhed i åben dialog med natur, lokalsamfund, medarbejdere og omverden. Nationalt og internationalt. For os er bæredygtighed; Vi. Os. Dem. Alle.

Lokalt samarbejde. Vi bor i landzonen, som lægger muld til produktion af fødevarer i høj kvalitet. Det er logisk og naturligt at indgå samarbejde med producenter og initiativtagere af fødevareproduktion, som ligger i vores egen baghave. Vi inspirerer hinanden, og vores samarbejde tager udgangspunkt i en fælles tilgang til årstider, videndeling, transport og gæsteoplevelser. Årstiderne definerer vores menukort, som formidler bæredygtighed til gæsterne. Vores kokke besøger producenterne, som udveksler viden og erfaringer om grøntsagerne, som aldrig transporteres længere end nødvendigt. Når vores gæster har spist, inspirerer vi dem til at besøge producenterne og til selv at dyrke og leve bæredygtigt. Det er de små og nære tiltag, der kan få den grønne bevægelse til at blive en indgroet del af måden at være i verden på. Noget, man ikke tænker særligt over. Men bare gør. Inspireret af naturen, bevæger vores lokale samarbejder sig med sæsonen, og spreder frø overalt, hvor det er muligt. Udover råvarer til køkkenerne samarbejder vi også med lokale leverandører i mange andre sammenhænge.

Madspild. Vores madspild er ekstremt lavt. Det er det, fordi vi har en aktiv holdning til at benytte råvarerne fuldt ud. Vi køber ikke mere, end vi har brug for. Vi planlægger efter årstiderne. Vi køber lokalt. Grøntsager udgør en stor og vigtig del af vores menukort. Vi arbejder i tætte partnerskaber med lokale producenter, hvor vi konstant stræber efter at inspirere hinanden til at benytte os af råvarernes fulde potentiale.

Blomstermark. De vilde blomster er med til at bevare den mangfoldighed i naturen, som er udgangspunktet for alt liv. Den mangfoldighed støtter vi. Naturligvis. Vi har etableret en blomstermark med vilde blomster. Den skal være med til at sikre, at bier og andre insekter får de bedste betingelser. Det er en naturlig del af vores syn på økosystemet, at vi også formidler den viden til vores gæster. Derfor inspirerer vi dem til at besøge blomstermarken, og vi giver dem også en pose med frø med hjem, så de kan være med til at gå på den grønne vej. De vilde blomster spreder skønhed og glæde i vores restauranter, hvor buketterne pryder bordene.

Medarbejdere tæt på virksomheden. Vi går langt for bæredygtigheden. Men det skal vores medarbejdere ikke. Vi opfordrer til, at de bor så tæt på virksomheden som muligt, og tilbyder derfor, at de bor i lejligheder tæt på. Det betyder mindre transport og dermed mindre forbrug. En dejlig afledt effekt er også fællesskab, sammenhold og livskvalitet, idet transporttiden konverteres til fritid.

Råvarer og menukort. Vores råvarer kommer fra lokalsamfundet. Vores menukort tager udgangspunkt i årstider og sæsoner. Det betyder maximal benyttelse af råvarernes kvalitet. Men det betyder også, at vi ikke importerer råvarer udenfor sæson. Naturens årshjul definerer menukortet. Vi køber økologisk, når det er muligt, og når det giver mening. Lokale indkøb højner bæredygtigheden på flere parametre: mindskning af transport, lokale arbejdspladser og lokalt samarbejde. Det er logisk lokal bæredygtighed.

Vi er meget stolte af at være REFOOD certificeret ☘️
Det betyder bl.a. at vi har fået anerkendelse for at fokusere på sæsonvarer og sortere- og have en genanvendelsesordning for madaffald. Madaffaldet bliver til foder hos de danske gårde til glæde og gavn for alle

Produkter i virksomheden. For Mindeværdig er det helt naturligt, at de produkter, vi benytter i virksomheden, ikke belaster vores omverden. Det gælder indhold. Det gælder produktionsform og kvalitet. Og det gælder emballage. Vores tilgang til bæredygtighed i produktvalg er god holdbarhed og et grønt aftryk på omverdenen. Der fokuseres og der prioriteres. Vores tekstiler er produceret af bomuld i høj kvalitet, hvilket betyder, at de har en lang holdbarhed. Vores håndsæber og cremer er økologiske, og vores rengøringsmidler er svanemærkede. Vi stræber kontinuerligt efter at højne vores indsats for bæredygtighed. Derfor har vi startet vores egen produktion af produkter til personlig pleje. På den måde har vi 100% kontrol over, hvad vores produkter indeholder. Og vi kan genopfylde emballage. Det vil vi også inspirere vores gæster til at gøre. Vi ønsker at gøre det tilgængeligt og åbenlyst let at leve bæredygtigt. Målet er, vores produkter implementeres 100% i virksomheden.

Vi løfter i flok. Verden er et mangfoldigt sted. Det er vores virksomhed også. Hos os er det naturligt at støtte mennesker, der har brug for en hånd til at få tilværelsen til at fungere. Mennesker lever bedst i fællesskaber. Vi stræber efter, at vores gæster får oplevelsen af hjem, når de besøger os. Det kan de kun, hvis vores medarbejdere føler sig som en del af en familie. Den menneskelige diversitet er en stor del af vores virksomhedsfilosofi. Den filosofi, vi gerne vil være i verden med. For os er den menneskelige bæredygtighed den eneste logiske og ansvarlige tilgang til virksomhedsdrift.

Samfund og politik. Vores samfund har bæredygtighed som et af flere primære fokus. Vi kan kun udvikle vores virksomhed bæredygtigt, hvis vi er med til at inspirere vores omverden og beslutningstagere til at tage bæredygtige beslutninger. Det gælder rammebetingelser i alt fra affaldssortering, undervisning og formidling til transport, virksomhedsdrift og økonomiske betingelser. Vi tror på en fortsat dialog med samfund og politikere og vil gerne deltage i et generøst samarbejde om en grøn nutid og fremtid. Vi deltager i mange lokale initiativer, hvor vi mener vi kan bidrage med viden og støtte der kan bidrage til bæredygtig udvikling af vores lokalområde.

Formidling og kommunikation. Vi ser bæredygtighed som allemandseje. Ingen flytter sig uden dialog, videndeling og generøsitet. Vi ønsker vi at dele vores viden om bæredygtighed på alle niveauer. Vi ønsker at være lokomotiv for inspiration til bæredygtighed på flere niveauer: Internationalt, nationalt og lokalt i dialog med kolleger, borgere, gæster, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og politikere. Hvis vi får en god idé til at genanvende madrester, deler vi den. Hvis vi ønsker en samfundsændring, deltager vi i samtalen. Hvis nogle ønsker samarbejde, lytter vi.

Vi. Os. Dem. Alle. Vi ser os selv som en del af en bevægelse. En bevægelse i nutiden, der sikrer fremtiden. Vi er en virksomhed, som er en del af oplevelsesøkonomien. Vi tror på, at vi skal væk fra ’silotænkning’ for at sikre en konstant og åben dialog med alle dele af samfundet om en bæredygtig nutid og fremtid. Vi vil gerne være bærere af formidlingen af idé og grundtænkningen om en grøn tænkning, og i stand til kompetent at realisere tænkningen. Vi. Os. Dem. Alle. Lad os kvalificere den grønne tænkning. Sammen.