Fra forsamlingshus til hotel

Hotel Frederiksminde ligger på et gammelt klosterområde i Præstø. Klosteret var et Antonitterkloster, det eneste i Danmark, der mellem opførelsen i 1470 og nedrivningen i 1563 lå på den nuværende kirkegård – Frederikmindes nabo.

Antonitterne ejede også “Klosterhaven”, hvor Frederiksmindes anlæg er.

Efter reformationen købte den driftige købmand Laurits Nielsen en øde jordsmon “Klosterhaven” for at lade den bebygge til stadens gavn. Dette var dog ikke sket, da hans søn Jens Lauritzen i 1659 fik den i pant som sikkerhed for 4000 rigsdaler, som han havde udlånt til Kong Frederik III til “krigsfolkets lønninger i underhold” i forbindelse med Carl-Gustav krigene, der hærgede Præstø slemt.

Området overgik igen til byens eje og henlå i en lang periode som et dyrket område, nu kaldet “Klostervang”.

I størstedelen af 1700-tallet lå, der hvor Præstø Privatskole nu har til huse, en dragonkaserne til 100 – 150 soldater samt en staldbart overfor. En officersbygning lå omtrent, hvor hotellet er nu. Ligesom arealet var udlagt som kålhave til dragonernes kost.

Dragonerne forlod byen i slutningen af 1700-tallet, og efterhånden begyndte man, ikke mindst på grund af områdets beliggenhed, at interessere sig for dets udseende. Fra de kongelige planteskoler i Hørsholm og Petersgård fik klosterhaven bevilget 1500 forskellige planter til områdets forskønnelse.

Nu opstod der efterhånden et ønske om en bygning. En pavillon, hvor byens borgere kunne samles til fornøjelse med udskænkning i det smukke område, men hvor der også kunne afholdes møder, da der i denne periode i kølvandet på Grundloven var behov for et samlingslokale. Det eneste sted i byen med et større lokale var rådhuset. Derfor begyndte man i 1868, på initiativ af Håndværkerforeningen, at tegne aktier á 5 rigsdaler blandt borgerne.

Det fornødne beløb blev således fremskaffet, og man fik lov at lægge bygningen på det af kommunen ejede areal imod anlægget og beplante en park. Pavillonen blev indviet 2. maj 1870, og navnet Frederiksminde gav man den på grund af busten af Kong Frederik VII, der to år tidligere opstilledes i anlægget.

De første år var økonomisk vanskelige, og efter 5 år gik bygningen på tvangsauktion. Håndværkerforeningen havde fra begyndelsen tegnet aktier for 400 rigsdaler og siden opkøbt tilgodehavender, så man ved auktionen kunne overtage hele ejendomsretten for 1350 kr.

Parken forskønnedes i de efterfølgende år ved anlæg og beplantning doneret af kommunen og byens borgere, men man fandt også at lokalerne var for små og utidssvarende. Derfor påbegyndte man i 1901 en ret omfattende ombygning og tilbygning, der gav bygningen det udseende den har i dag.

I 1926 blev salen forlænget og den store scene bygget til, så salen kunne rumme 200 mennesker plus yderligere 60 personer på balkonen. I 1938 blev Verandaen overdækket.

I parken ses tre skulpturer:

1: Busten af Frederik VII, opstillet af Præstø Valgkreds. Præstø var en af de steder, kongen yndede at komme sammen med venner og tog på svanejagt på fjorden.

2: Væver Hans Hansen, Mern. Han besejrede i det danske demokratis første drama den nationalliberale professor H. N Clausen ved valget til den grundlovgivende forsamling på Præstø Torv i oktober 1848.

3: Bronzestatuen af Snaphanen, Lille Mads. Det var Dansk – Skånsk Forening, der opsatte denne, der er en kopi af Axel Ebbes statue i Hässleholm i Skåne. Lille Mads var en af skåningernes frihedshelte i deres kamp mod forsvenskningen efter tabet af Skåne. Han led heltedøden kæmpende på knæ med sin huggert mod svensk overmagt under Den Skånske Krig i 1678.

Igennem alle årene var Frederiksminde, byens førende hotel, hvoraf et utal af begivenheder fandt sted. Koncerter, teaterforestillinger, fester, møder, afdansningsballer, gymnastikopvisninger og juleafslutninger. Endda skriftlige eksamener, da Præstø Skoles gymnastiksale var for små.

I 1973 solgte Håndværker- og Borgerforeningen hotellet til et konsortium i forbindelse med en større renovering for godt 400.000 kr., og ejerskabet er skiftet flere gange indtil Frederiksminde i 2003 blev købt af skibsreder Hans Michael Jebsen.

I dag bliver hotellet drevet af Silje Brenna og Jonas Mikkelsen.

Vandretur: Hotellet kan arrangere vandretur med den lokale guide.

Læs meget mere her:
Præstø Lokalhistorisk Arkiv