Vores ansvar / Bæredygtighed

For Mindeværdig er det vigtigt at være en ansvarlig virksomhed, og hele tiden afveje hensyn til mennesker, miljø og samfund. Vores forpligtelse til hele tiden at forbedre og tænke nyt, for en bedre arv til vores kommende generationer, er forankret i vores ledelsesprincipper.

Vi stræber efter at prioritere vores indkøb og produktion af varer og produkter i en geografisk logik, hvor det er muligt; Lokale, regionale, nationale og internationale. En stor del af menuerne og retterne er baseret på lokale produkter, der er produceret i bæredygtige miljøer, og med tætte partnerskaber og udveksling af ideer, metoder og produktudvikling. Økologiske og bæredygtige produkter bruges hvor det er muligt og prioriteres altid. Fra vores egen produktion af grøntsager og urter overvåger og udvikler vi konstant brugen af produkterne for at opnå det mest og bedst mulige resultat fra et bæredygtighedsperspektiv.

Bevidstheden om miljøet og den potentielle indflydelse når man administrerer en restaurant, er også en del af tankesættet hos det overordnede management-team. Derfor gør vi, hvad der er muligt for at skaffe boliger og faciliteter til de ansatte for både at styrke lokalsamfundet, men naturligvis også for at minimere transporten. Vi bidrager aktivt i lokale og offentlige initiativer for at involvere og integrere nye indbyggere, og mennesker der vender tilbage til arbejdsmarkedet, med beskæftigelse der matcher det specifikke formål at sikre vellykket integration.

I forhold til affald og affaldshåndtering tager vi lokalt initiativ til at ændre de nuværende systemer til mere relevante og tidssvarende metoder (sortering fra kildebrugeren), men disse indsatser er stærkt relateret til lokal regulering. Danmark som nation gør allerede dette i private husholdninger, men systemet er endnu ikke fuldt integreret for virksomheder, men vi er i færd med at udvikle på disse områder i samarbejde med andre lokale virksomheder.

Sæber og andre materialer til rengøring og vedligeholdelse er alle certificeret og mærket miljøvenligt.

Vi er meget glade for, at vi i 2020 har modtaget Guide Michelin’s bæredygtighedsemblem, da vi tror på at vi, ved at tage ansvar for vores omverden, kan skabe endnu flere mindeværdige oplevelser i fremtiden.